Hoe werkt het?

Bij gastouderopvang wordt het tarief opgebouwd uit twee elementen: u betaalt uw gastouder aan huis of gastouder een tarief per uur en u betaalt maandelijks bemiddelingskosten aan het gastouderbureau. Deze totale kosten worden voor u omgerekend naar een all-in-uurtarief. Op basis van het geschatte aantal uren per jaar aan benodigde opvang en het bedrag dat u aan uw gastouder of oppas betaalt maken wij voor u een offerte op maat. Met deze gegevens kunt u via de website www.toeslagen.nl  vervolgens eenvoudig uitrekenen hoe hoog de vergoeding is die u van de belastingdienst ontvangt.

Voorwaarden
Uw gastouder moet voldoenaan de eisen die door de wet aan een gastouder of gastouder aan huis worden gesteld. Wij voeren daarvoor een intake-gesprek met uw gastouder of gastouder aan huis en tevens dient hij of zij een verklaring omtrent het gedrag te kunnen overleggen. Verder voeren wij eenmaal per jaar een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uit in de ruimte waarin de opvang plaats vindt.
Het basisservicepakket omvat ons dienstenpakket met uitsluiting van noodopvang en structurele vervangende opvang. Verder vinden evaluatie en begeleiding uitsluitend telefonisch plaats.

Hoe wordt het verder geregeld?
Wanneer u het aanmeldingsformulier ingevuld retourneert maken wij voor u een offerte op basis van uw opvangsituatie. Wanneer u aangeeft akkoord te zijn met de offerte wordt  een afspraak met u gemaakt voor een koppelingsgesprek. Dit vindt plaats samen met de ouders en de gastouder/gastouder aan huis. Dan wordt een overeenkomst tussen u en uw gastouder of gastouder aan huis en een overeenkomst tussen u en Ozizo opgesteld. Wanneer alle documenten zijn ondertekend kan de opvang van start gaan.