GGD-inspecties

Geplaatst: 04-01-2013

In 2012 kondigde de GGD aan dat alle gastouders en oppassen die nog niet gecontroleerd waren, gecontroleerd zouden worden. Inmiddels is dit grotendeels gebeurd en we vinden het fijn dat is gebleken dat alle gastouders en ouders die onze adviezen ter harte hebben genomen zijn goedgekeurd. In een enkel geval waren er opmerkingen over rookmelders e.d., die snel verholpen konden worden. Heeft u of nog geen controle gehad het afgelopen jaar, dat kunt u de inspecteur de komende tijd verwachten.

Onlangs hebben wij als gastouderbureau ook weer het jaarlijkse inspectiebezoek van de GGD gehad. Inmiddels is het inspectierapport binnen en we zijn blij te kunnen melden dat opnieuw is vastgesteld dat we voldoen aan alle wettelijke eisen. Het rapport zal op korte termijn op onze website worden geplaatst en zal eveneens worden gepubliceerd in het LRKP ( Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen).


« Vorige pagina