Update sluiting Kinderopvang ivm Corona Virus

Geplaatst: 18-03-2020

Sinds maandag 16 maart is de kinderopvang gesloten voor reguliere opvang. Deze maatregel treft veel ouders. Veel ouders met kinderen in de kinderopvang hebben vragen. In onderstaande brief lichten de branche-organisaties en belangenvereniging voor de ouders een aantal zaken toe, met name over de betaling van de facturen.

Met man en macht werken wij allemaal om de kinderopvang als vitale sector in stand te houden in deze moeilijke tijden zodat we, als deze crisis voorbij is, gewoon weer allemaal gebruik kunnen maken van de vertrouwde opvangplek voor onze kinderen.

Alvast bedankt,
mede namens de branche organisaties BK, BMK, en belangenvereniging voor ouders BOINK


Beste Ouder(s),

Sinds maandag 16 maart is de kinderopvang gesloten voor reguliere opvang. Deze maatregel treft
veel ouders. Veel ouders met kinderen in de kinderopvang hebben vragen. In deze brief lichten we
een aantal zaken toe.
Het belang
Het is van groot belang dat de kinderopvang in staat wordt gesteld om kinderen van ouders met een cruciaal beroep opvang te bieden. Ook moet voorkomen worden dat door deze crisis een deel van de kinderopvang – door gebrek aan inkomsten – omvalt. Om zaken op korte termijn zo goed mogelijk te laten verlopen is het dringend verzoek om de gehele factuur van de opvang (dus ook uw eigen bijdrage) gewoon te betalen. Daarmee behoudt u uw recht op kinderopvangtoeslag en blijft ook uw plek behouden als de kinderopvang weer  regulier open gaat.
Compensatie voor ouders
Veel kinderen zijn nu thuis terwijl ze normaal naar de opvang zouden gaan. Uw kosten lopen door,vmisschien maakt u zich daarover zorgen. We begrijpen uw zorg. Wij gaan er als branchepartijenv Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang) vanuit dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op korte termijn gaat aangeven hoe zij de eigen bijdrage van ouders in zijn geheel, achteraf gaat compenseren. We waarderen het zeer dat u ons in deze moeilijke tijden helpt, zodat wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen nemen. Als drie partijen ontwikkelen we voorstellen voor de wijze waarop dit kan worden georganiseerd en zijn zeer bereid mee te werken aan een oplossing. We zijn hierover permanent in gesprek met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de verantwoordelijk staatssecretaris.
Cruciale beroepen
Voor kinderen van ouders met cruciale beroepen zoals de zorg, politie, openbaar vervoer, brandweer, onderwijs en kinderopvang (zie voor het volledige overzicht van cruciale beroepen https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen), is er wel kinderopvang beschikbaar. Heeft één ouder een cruciaal beroep, dan is het verzoek om te kijken of u zelf de opvang kunt regelen. Lukt dat niet dan kunt u altijd een beroep doen op de kinderopvang of school. Aan meer dan regulier gebruik van de kinderopvang zijn geen kosten verbonden voor ouders.
De huidige noodopvang geldt voor de periode tot en met 6 april. We blijven u informeren over de oplossingen waar we aan werken zodat u weet waar u aan toe bent.
Vragen en antwoorden
Heeft u vragen kijk dan op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgesteldevragen- over-coronavirus-en-kinderopvang, www.boink.info/coronavirus-kinderopvang, www.kinderopvang.nl/dossiers/dossier?dossierid=4352540672& itle=Coronavirus en www.maatschappelijkekinderopvang.nl/corona-virus-kinderopvang. Kunt u het antwoord op uw vraag daar niet vinden dan kunt u contact opnemen met Ozizo Gastouderbureau. Wij blijven graag in contact en wensen u in deze spannende tijden veel sterkte en een goede gezondheid.

Vriendelijke groet,
Felix Rottenberg, voorzitter Brancheorganisatie Kinderopvang
Monique Vreeman, voorzitter Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang
Gjalt Jellesma, voorzitter Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang


« Vorige pagina