Nieuws vanuit de oudercommissie

Geplaatst: 19-09-2014

“Ozizo heeft in de bijeenkomst met de oudercommissie van 16 september een voorstel gedaan voor de prijzen voor 2015. Door efficiëntere bedrijfsvoering afgelopen jaar heeft Ozizo er voor kunnen zorgen dat de bureaukosten voor 2015 niet verhoogd zullen worden.  Hier hebben we als oudercommissie actief over meegedacht. De adviestarieven voor het honorarium van de gastouders worden wel verhoogd. Voornaamste reden hiervoor is dat de afgelopen 3 jaar geen verhoging heeft plaatsgevonden. Tweede reden is dat de Belastingdienst zelf ook het maximaal fiscaal uurtarief laat stijgen van €5,37 naar €5,48 per kind. De oudercommissie heeft hierover positief advies gegeven.
 
Natuurlijk realiseren we ons dat deze stijging voor u als ouder wel extra kosten met zich meebrengt. Toch denken we dat kwalitatief goede gastouderopvang voor onze kinderen enkel haalbaar is als zowel ouder, gastouder als gastouderbureau tevreden zijn en blijven.”
 


« Vorige pagina