Tarieven 2019

 Gastouderopvang is opvang op maat. Dit betekent dat er wordt gewerkt met een uurtarief. Het uurtarief wordt door de gastouder bepaald. De richtlijn hiervoor is € 5,25 tot € 6,00 per uur. Dit tarief wordt gerekend door gastouders die in hun eigen woning uw kind opvangen. De tarieven voor een gastouder aan huis liggen tussen de € 12,25 en € 17,50 euro per uur, afhankelijk van het aantal kinderen, de leeftijd en ervaring van de gastouder.

Naast het uurtarief voor de gastouder betaalt u bureaukosten aan Ozizo. De hoogte van deze kosten is per opvangsituatie verschillend. Wij proberen altijd een voor u zo voordelig mogelijke berekening te maken.

Avond- en nachttarief
Voor avond- en nachtopvang gelden aangepaste tarieven, informeert u hiernaar bij ons.

Uw kosten
Uw uiteindelijke kosten (de 'netto'- kosten) zijn afhankelijk van uw inkomen. De belastingdienst vergoedt in veel gevallen een groot deel van de kosten. Het bedrag dat resteert zijn de kosten die voor uw  eigen rekening komen. Op de website van de belastingdienst (www.toeslagen.nl) kunt u een proefberekening  maken waarmee u uw uiteindelijke kosten gemakkelijk kunt berekenen. De tegemoetkoming van de belastingdienst kunt u overigens alleen zelf aanvragen. Desgewenst zijn wij u hierbij behulpzaam. Aan het einde van het jaar ontvangt u een jaaropgave, op basis van de werkelijk afgenomen uren ten behoeve van uw eigen administratie en de belastingdienst.

Betaling
U ontvangt van ons eens per maand een factuur voor de daadwerkelijk afgenomen uren. In principe is dit het totale bedrag aan kosten (het ‘bruto’- bedrag); via de belastingdienst ontvangt u de hierboven vermelde toeslag. Voor meer informatie van de belastingsdienst klikt u hier http://www.toeslagen.nl