Hoe werkt het?

Gastouderopvang is een vorm van kinderopvang waarbij het kind in een huiselijke omgeving wordt opgevangen. Gastouderopvang kan plaatvinden bij u thuis door een gastouder aan huis of in een gastgezin en is in principe 24 uur per dag en zeven dagen per week mogelijk.

Door de flexibliteit die gastouderopvang kenmerkt is deze vorm van opvang vaak een goede optie  wanneer u bijvoorbeeld afwijkende werktijden of wisselende dagen en tijden heeft. Daarnaast kunt  u voor gastouderopvang kiezen vanwege het persoonlijke element: uw kind wordt opgevangen in een kleinschalige gezinssituatie; ook is gastouderopvang een goed alternatief wanneer u opvang voor meerdere kinderen nodig heeft.

Vraagouder: iemand die tegen een vastgestelde vergoeding haar/zijn kind(eren) door een gastouder of gastouder aan huis laat opvangen.

Gastouder: iemand die in eigen huis, tegen een vastgestelde vergoeding, één of meerdere kinderen van één of meerdere vraagouders opvangt.

Gastouder aan huis: iemand die in het huis van de vraagouder, tegen een vastgestelde vergoeding, één of meerdere kinderen verzorgt.
 
Ozizo: erkend en deskundig
Ozizo Gastouderbureau is sinds 2000 een erkend en geregistreerd gastouderbureau met LRK-nummer: 607610293. Ook voldoet Ozizo aan alle wettelijke eisen en wijzigingen die vanuit de overheid aan gastouderbureaus worden gesteld. Onze medewerksters zijn pedagogisch geschoold op mbo- en hbo-niveau en hebben ruime ervaring op het gebied van kinderopvang. Zo kunnen wij u en uw gastouder deskundig begeleiden.

Landelijk Register Kinderopvang 
Met ingang van 1 januari 2010 gelden bepaalde voorwaarden om voor kinderopvangtoeslag in aanmerking te komen. Eén van deze voorwaarden is dat uw gastouder of gastouder aan huis voordat de opvang start is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. Alle gastouders die Ozizo in haar bestand heeft, zijn geregistreerd in dit register. Wanneer wij een gastouder of gastouder aan huis voor u bemiddelen, kunt u er dus zeker van zijn dat deze gastouder voldoet aan de eisen van de nieuwe wet.

Procedure
Wanneer u zich wilt aanmelden, kunt u dat het beste doen zodra u weet vanaf wanneer en voor welke dagen u opvang nodig heeft. We starten dan zo snel mogelijk onze procedure voor u. Ozizo bemiddelt voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar.
De procedure omvat de volgende stappen:

Intakegesprek
Nadat wij uw aanmeldingsformulier hebben ontvangen, nemen wij telefonisch contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek bij u thuis. Het doel van dit gesprek is om een goed beeld te krijgen van de wensen ten aanzien van de opvang en de situatie van uw kind(eren). Dit gebeurt aan de hand van een vragenlijst. Daarnaast zijn de vergoeding, regelingen voor ziekte en vakantie, wederzijdse verantwoordelijkheden en het pedagogisch beleid zaken die aan de orde komen in dit eerste gesprek. Tevens wordt op basis van het intakegesprek een offerte voor u opgesteld. Wij starten vervolgens onze werving- en selectieprocedure voor u.

Bemiddeling
De gegevens van het intakegesprek vormen de basis voor het zoeken naar een geschikte gastouder of gastouder aan huis. In eerste instantie raadplegen wij ons bestand met reeds ingeschreven gastouders en gastouders aan huis; indien nodig werven en selecteren wij een gastouder of gastouder aan huis, die zoveel mogelijk aan uw situatie en wensen tegemoet komt.
Wanneer we een geschikte gastouder of gastouder aan huis hebben gevonden, bespreken wij zowel met u als met de gastouder of gastouder aan huis  de mogelijkheden. Als het voorstel wederzijds als positief wordt beschouwd, maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Op verzoek van één van beide partijen kunnen wij hierbij aanwezig zijn.
Op basis van het kennismakingsgesprek besluit u beiden of u met elkaar in zee wilt gaan. Wanneer dit het geval is, volgt een koppelingsgesprek, waarbij met een zorgformulier en een overeenkomst tussen u als vraagouder en de gastouder of gastouder aan huis alle verzorgende en zakelijke afspraken worden vastgelegd.

Evaluatie
Eén tot twee maanden nadat de opvang is gestart, vindt een evaluatiegesprek plaats met u en met de gastouder of gastouder aan huis op initiatief van Ozizo. Met elkaar wordt bekeken of de opvang naar wens verloopt en of de gemaakte afspraken in de praktijk werken. Na deze evaluatie vinden in ieder geval jaarlijks minimaal 2 evaluatiegesprekken plaats.
Wanneer één van beide partijen eerder of vaker behoefte heeft aan een evaluatiegesprek waarbij Ozizo aanwezig is, dan is dit uiteraard altijd mogelijk.

Begeleiding
Omdat Ozizo de kwaliteit van opvang zoveel mogelijk wil bevorderen, kennen we verschillende vormen van begeleiding.
• Telefonisch advies: wanneer u of de vraagouder vragen heeft met betrekking tot de opvang, opvoeding, financiën en dergelijke kunt u bij Ozizo deskundig advies inwinnen.
• Ozizo verzorgt verschillende cursussen voor gastouders en gastouders aan huis , zoals een introductiecursus, een cursus gericht op opvoeding en de cursus EHBO voor kinderen.
• Ozizo organiseert thema-avonden voor gastouders en gastouders aan huis met onderwerpen die te maken hebben met opvoedkundige aspecten.
• U ontvangt aan het begin van ieder kalenderjaar een eindopgave van alle opvanguren en kosten over het afgelopen jaar.