Hoe werkt het?

Gastouderopvang is een vorm van kinderopvang waarbij kinderen in een huiselijke omgeving worden opgevangen.

U kunt één of meerdere kinderen in uw eigen huis opvangen (dan bent u gastouder) of u kunt bij de kinderen thuis oppassen (dit noemen we gastouder aan huis). De dagen en tijden waarop u kinderen wilt en kunt opvangen kunt u zelf aangeven. Natuurlijk zijn de mogelijkheden ook afhankelijk van wat de ouders van de oppaskinderen nodig hebben. In principe is gastouderopvang 24 uur per dag en zeven dagen per week mogelijk.

Ter verduidelijking worden de begrippen vraagouder, gastouder en gastouder aan huis hieronder toegelicht:

Gastouder: iemand die in eigen huis, tegen een vastgestelde vergoeding, één of meerdere kinderen van één of meerdere vraagouders opvangt.

Gastouder aan huis: iemand die in het huis van de vraagouder, tegen een vastgestelde vergoeding, één of meerdere kinderen verzorgt.

Vraagouder: iemand die tegen een vastgestelde vergoeding haar/zijn kind(eren) door een gastouder of oppas laat opvangen.

Opvang via Ozizo gastouderbureau

Gastouderbureau Ozizo is al sinds 2000 een erkende Stichting voor kinderopvang en is ingeschreven in het register van de gemeente Eindhoven. Wij hebben ruime kennis en ervaring op zowel pedagogisch gebied als op het terrein van mens en arbeid.

Ozizo bemiddelt voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar.

Er zijn meerdere redenen waarom het aantrekkelijk is om via Ozizo één of meerdere kinderen op te vangen:

Goed geregeld

  • Ozizo waarborgt goede afspraken tussen u en de ouder(s) voordat de opvang van start gaat, zodat alles goed geregeld is. De Algemene Voorwaarden en het Reglement Gastouderopvang van Ozizo bieden u duidelijkheid en bescherming.
  • Ozizo adviseert in de tarieven die u als gastouder of oppas aan huis kunt vragen en stelt urenlijsten ter beschikking. Zo weet u zeker dat u een vergoeding naar waarde ontvangt. Uiteindelijk kunt u zelf uw tarief vaststellen.
  • Ozizo registreert u als officiële gastouder, zodat u als erkend gastouder kunt werken en de ouders een deel van hun kosten vergoed kunnen krijgen.
  • Ozizo heeft een gratis uitleenservice voor materialen als babybedjes, kinder- en wandelwagens, boxen etc.
  • Ozizo heeft een AVP-verzekering afgesloten voor voorkomende gevallen. Ook zijn de vraagouders verplicht een dergelijke verzekering voor hun kind(eren) af te sluiten.

Bemiddeling en begeleiding

  • Ozizo brengt u in contact met een vraag naar opvang die past bij uw wensen ten aanzien van de opvang. U kunt hierbij denken aan de dagen en tijden dat u opvang wilt bieden, aan het aantal kinderen, al dan niet uit één gezin, de leeftijd van de kinderen e.d.
  • Ozizo zorgt voor begeleiding en advies. U kunt via Ozizo eventueel benodigde opleidingen en cursussen volgen om als erkende gastouder te kunnen werken. Daarnaast bieden wij cursussen en thema-avonden aan, gericht op het opvangen en opvoeden van kinderen. Bijvoorbeeld een cursus EHBO voor kinderen. Aan de meeste van deze cursussen en thema-avonden kunt u als gastouder of gastouder aan huis kosteloos deelnemen. 

Informatie & Aanmelding
Iedere werkdag kunt u telefonisch informatie inwinnen tussen 9.00 en 14.00 uur.
U kunt een aanmeldingsformulier aanvragen of u kunt zich via onze website aanmelden.

Intakegesprek
Nadat wij uw aanmeldingsformulier hebben ontvangen, nemen wij telefonisch contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek bij u thuis. Het doel van dit gesprek is om een goed beeld te krijgen van uw wensen ten aanzien van de opvang en van u als persoon. Dit gebeurt aan de hand van een vragenlijst.

Tijdens het intakegesprek bekijken wij samen met u of u voldoet aan de eisen om geregistreerd te worden. U dient hiervoor een specifiek diploma op minimaal MBO-2 niveau te hebben óf een ervaringscertificaat voor gastouderopvang en tevens een door het Oranje Kruis goedgekeurd en geldig diploma EHBK (EHBO voor kinderen). Ook moet u een Verklaring omtrent het Gedrag kunnen overleggen. Als u bij u thuis kinderen wilt opvangen, moeten eveneens huisgenoten van 18 jaar en ouder over een dergelijke verklaring beschikken. Tevens moet dan uw woning geschikt zijn om kinderen op te vangen.

Mocht u aan één of meerdere eisen nog niet voldoen, dan is dat geen probleem: samen met u maken wij een plan om al deze zaken in orde te maken. U kunt bijvoorbeeld, als u al de nodige ervaring met kinderen heeft, het ervaringscertificaat via OZIZO behalen; ook kunt u via OZIZO de vereiste EHBK-cursus volgen. Dit is een praktische cursus van drie avonden, waarin allerhande situaties uit de praktijk worden behandeld en geoefend.

Bemiddeling
De gegevens van het intakegesprek vormen de basis voor het zoeken naar een bij u passende opvangvraag.
Wanneer een geschikt gezin is gevonden, nemen wij zowel met u als met de ouder(s) telefonisch contact op om uw en hun gegevens aan elkaar voor te stellen. Als het voorstel wederzijds als positief wordt beschouwd, wordt een afspraak voor een kennismakingsgesprek gemaakt. Op verzoek van één van beide partijen kunnen wij hierbij aanwezig zijn.

Op basis van het kennismakingsgesprek besluit u beiden of u met elkaar in zee wilt gaan. Wanneer dit het geval is, volgt een koppelingsgesprek, waarbij aan de hand van een zorgformulier en een overeenkomst tussen u als vraagouder en de gastouder of gastouder aan huis alle verzorgende en zakelijke afspraken worden vastgelegd.

Evaluatie
Eén tot twee maanden nadat de opvang is gestart, vindt een evaluatiegesprek plaats met u en met de gastouder op initiatief van Ozizo. Met elkaar wordt bekeken of de opvang naar wens verloopt en of de gemaakte afspraken in de praktijk werken. Na deze eerste evaluatie vindt twee keer per jaar een evaluatiegesprek plaats.
Wanneer één van beide partijen eerder of vaker behoefte heeft aan een evaluatiegesprek waarbij Ozizo aanwezig is, dan is dit uiteraard altijd mogelijk.

Goed om te weten
Hoewel het voor veel gastouders heel vanzelfsprekend is, heeft gastouderopvang in de praktijk uiteraard wel consequenties voor u. Daarom is het goed van tevoren na te denken over de tijden waarop u kinderen kunt opvangen. Wilt u één of meerdere dagen, wel of niet in de avond- en weekenduren, hoe flexibel wilt u zijn etc.

Ook vragen kinderen de nodige aandacht en energie. Voordat u zich aanmeldt als gastouder, is het goed het volgende te overwegen:

  • Als u kinderen in huis opvangt die om aandacht, verzorging en rust vragen, zult u daar met uw dagindeling rekening moeten houden. Voor een gedeelte bent u afhankelijk van het leefritme van het kind of de kinderen die u opvangt.
  • Uw woning moet geschikt zijn of worden gemaakt om kinderen op te vangen. Dit houdt in dat er, afhankelijk van de leeftijd van de kinderen die u wilt opvangen, voldoende veilige speel-, slaap en eetruimte aanwezig moet zijn. Ook is het, al dan niet onder begeleiding, buiten kunnen zijn en spelen voor een kind belangrijk.
  • Hoe staan eventuele huisgenoten tegenover het feit dat u kinderen in huis opvangt? Zijn zij op deze momenten ook zelf thuis aanwezig? Als u zelf kinderen thuis heeft zullen zij moeten leren aandacht, speelgoed en ruimte te delen met de gastkinderen.