Oudercommissie

Ozizo Gastouderbureau heeft een oudercommissie bestaande uit vraagouders uit de regio. De oudercommissie komt in de regel drie keer per jaar bij elkaar. De bijeenkomsten kunnen gaan over de kwaliteit van de opvang, de tariefstelling, veiligheid, pedagogiek etc. De te bespreken onderwerpen kunnen door Ozizo worden aangedragen, maar ook door de oudercommissie zelf.


 

 

 

Ik ben Alexander van Andel, vader van Marit, Julia en Carlijn. Wij hebben nu sinds 2012 een gastouder van Ozizo aan huis. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als programma-manager bij ProRail.
Als ouder wil ik graag betrokken zijn in het wel en wee rondom onze kinderen en de manier waarop dit door Ozizo en de gastouders wordt ingevuld. Dit is één van de redenen dat ik sinds augustus 2013 in de oudercommissie ben gestapt. Ik vind het nuttig om vanuit het perspectief van ouders mee te denken aan allerlei ontwikkelingen rondom gastouder-opvang. Dat de kinderen goed worden verzorgd en opgevangen,  spelenderwijs uitgedaagd worden en dat het voor ouders financieel duidelijk is.
Voel je je ook betrokken bij jouw kind en gastouderopvang? Geef je dan op als lid voor de oudercommissie. Als je zelf geen tijd hebt, kun je ons natuurlijk benaderen voor allerlei zaken. Wij zullen jouw op- en/of aanmerkingen en verzoeken tijdens de eerstvolgende bijeenkomst van de ouderrommissie ter sprake stellen.

 

 

 

Ik ben Noémi van de Wouw. Samen met mijn man heb ik drie lieve zoons. Ik werk als Cognitief revalidatietherapeut in het revalidatiecentrum Blixembosch, waar ik mensen leer omgaan met de gevolgen van hersenletsel.

Sinds 2014 zorgt via Ozizo een gastouder bij ons thuis voor de kinderen als wij aan het werk zijn. Wij vinden het fijn dat de kinderen elke week worden gezien in hun eigen omgeving en door dezelfde persoon, zodat de kinderen en gastouder elkaar goed leren kennen. Door lid te zijn van de Oudercommissie van Ozizo, kan ik meemaken hoe het er aan toe gaat achter de schermen. Ik vind het leuk om mee te denken over het combineren van de belangen van Ozizo, de gastouders, vraagouders én de kinderen.

 

 

 

Mijn naam is Heidi Hes-van Oosterom, moeder van een zoon van 2 jaar.

2,5 jaar geleden ben ik via onze gastouder met Ozizo in contact gekomen. Hun persoonlijke manier van werken spreekt mij aan, waardoor onze zoon via hun geplaatst is bij de gastouder.

In de oudercommissie vertegenwoordig ik de ouders die hun kinderen naar een gastouder toebrengen.

Vanuit het oogpunt van de ouders wil ik graag samen met Ozizo meedenken over de ontwikkelingen van de gastouderopvang.

 

Mocht u vragen willen stellen aan of opmerkingen willen plaatsen aan de oudercommissie dan kunt u contact opnemen via het e-mailadres: oudercommissie@ozizo.nl